Wyższy Urząd Górniczy będzie kierował pracami dotyczącymi unijnej dyrektywy

13.03.2018, Katowice (PAP) – Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w Katowicach od kwietnia będzie kierował pracami międzynarodowej grupy, zajmującej się realizacją unijnej dyrektywy w sprawie urządzeń użytkowanych w miejscach zagrożonych wybuchem – m.in. w kopalniach, elektrowniach czy przemyśle chemicznym. Chodzi o działającą przy Komisji Europejskiej Grupę Współpracy Administracyjnej dla Dyrektywy 2014/34/UE, dotyczącej wprowadzania do obrotu urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (PAP)

Powered by WPeMatico