Wynik finansowy Boryszewa za ’17 niższy o 23,5 mln zł z uwagi na odpis

1.03.2018, Warszawa (PAP) – Boryszew w sprawozdaniu skonsolidowanym za 2017 rok ujmie odpis w wysokości około 23,5 mln zł aktualizujący wartość posiadanego przez Impexmetal pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia – poinformował Boryszew w komunikacie. Impexmetal i Alchemia są spółkami z grupy kapitałowej Boryszewa. „Dokonany odpis ma charakter memoriałowy i nie będzie miał wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną grupy kapitałowej Boryszew” – napisano w komunikacie (PAP)

Powered by WPeMatico