UOKiK: postępowania polubowne coraz bardziej popularne

13.07.2018, Warszawa (PAP) – Ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w 2017 r. do uprawnionych do tego podmiotów – poinformował UOKiK. Urząd dodał, że konsumenci najczęściej zwracali się po mediację, koncyliację lub arbitraż do Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego i Sądu Polubownego przy KNF. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomniał, że postępowania polubowne (ADR od angielskiej nazwy Alternative Dispute Resolution) wprowadziła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która weszła w życie 10 stycznia 2017 r (PAP)

Powered by WPeMatico