Unified Factory złamał warunki emisji obligacji, obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu

1.10.2018, Warszawa (PAP) – Unified Factory po wynikach drugiego kwartału złamał część warunków emisji obligacji, co daje obligatariuszom możliwość wystąpienia z żądaniem przedterminowego ich wykupu – poinformowało Unified Factory. Na dzień 30 czerwca 2018 roku określona w warunkach emisji obligacji wartość skonsolidowanego zadłużenia finansowego do EBIT przekroczyła dopuszczalne 200 proc (PAP)

Powered by WPeMatico