UE – KE proponuje nowe regulacje dotyczące rynków finansowych

12.03.2018, Bruksela (PAP) – Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek projekty regulacji, które mają przyczynić się do zmniejszenia barier pomiędzy państwami unijnymi w obrocie instrumentami na rynkach finansowych. Zyskać mają podmioty szukające kapitału, a także inwestorzy. KE reklamuje swoją inicjatywę jako znaczący krok w kierunku rozwoju unii rynków kapitałowych poprzez promowanie alternatywnych źródeł finansowania i usuwanie barier w ponadnarodowych inwestycjach (PAP)

Powered by WPeMatico