Trybunał UE: węgierskie przepisy ws. gruntów rolnych niezgodne z zasadami unijnymi

6.03.2018, Budapeszt (PAP) – Węgierskie przepisy rozwiązujące umowy o użytkowaniu gruntów rolnych z cudzoziemcami są sprzeczne z unijną zasadą swobodnego przepływu kapitału – uznał we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE. Chodzi o ustawę z 2013 r., unieważniającą umowy z obywatelami państw UE ws. użytkowania węgierskich gruntów rolnych, o ile osoby te nie są bliskimi krewnymi właścicieli tych gruntów. Umowy rozwiązano nagle i bez odszkodowania, chociaż wcześniej zapowiadano, że sygnatariuszom umów zostanie zapewniony 20-letni okres przejściowy (PAP)

Powered by WPeMatico