Strachu nie widać

Zaledwie 3 tygodnie po tąpnięciu na rynkach akcji napływy do funduszy akcyjnych w USA osiągają swoje kilkuletnie maksima. Według raportu Bank of America Merrill Lynch fundusze zorientowane na amerykańskie akcje zostały zasilone niemal 40 miliardami dolarów w ciągu ostatniego tygodnia liczonego od 8 do 14 marca. A to wynik najlepszy od niemal 5 lat. Najwyraźniej brakuje pesymistów wśród giełdowych inwestorów w USA. Odsetek „niedźwiedzi” spadł w badaniu (z 14 marca) Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych do poziomu zaledwie 21,3%, czyli o 7,1 punktu procentowego (PWC)

Powered by WPeMatico