Spólka zależna Echo Investment ma propozycję sprzedaży akcji Echo Polska Properties

4.06.2018, Warszawa (PAP) – Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment otrzymała propozycję sprzedaży 18,1 mln akcji Echo Polska Properties. Cena sprzedaży akcji, pomniejszona o koszty transakcyjne, wyniesie 20.815.000 euro – poinformowało Echo w komunikacie (PAP)

Powered by WPeMatico