Śnieżka rozważa inwestycję w Fabrykę Farb i Lakierów w Radomiu

11.02.2018, Warszawa (PAP) – Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka rozważa objęcie akcji nowej emisji w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów w przypadku otrzymania takiej oferty – poinformowała Śnieżka w komunikacie. 10 lutego nadzwyczajne walne zgomadzenie spółki Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 2.500.000 akcji imiennych serii E, będących akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, iż każda akcja nowej emisji daje prawo do dwóch głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki (PAP)

Powered by WPeMatico