Sentix poniżej oczekiwań

NA GŁÓWNEJ PARZE Indeks Sentix to wskaźnik, który w pewien syntetyczny sposób mierzy sentyment inwestorów (w naszym kontekście chodzi o tych z obszaru Strefy Euro), handlujących różnymi instrumentami, takich jak eurodolar, złoto, akcje amerykańskie i japońskie, kontrakty na ropę etc. Końcowy wynik publikowany jest w punktach – i dziś oczekiwano 10,1 pkt, w każdym razie takie prognozy krążyły po rynku. Faktyczny rezultat to tylko 8,8 pkt. Miesiąc wcześniej było 11,4 pkt. Publikacja jawi się zatem jako słaba (FMCM)

Powered by WPeMatico