Sejm za przepisami chroniącymi tajemnice firm

5.07.2018, Warszawa (PAP) – Ochrona niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych firm przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem – to cele nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uchwalonej w czwartek przez Sejm. Za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 429 posłów, jeden głosował przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Jak argumentowało Centrum Informacyjne Rządu po przyjęciu przez rząd projektu, wskutek zmiany uczestnicy jednolitego rynku wewnętrznego UE będą mogli korzystać z takiej samej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (PAP)

Powered by WPeMatico