Robyg rozważa publiczną emisję obligacji o wartości do 200 mln zł

12.02.2018, Warszawa (PAP) – Robyg rozważa przeprowadzenie do 29 marca publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii PA do kwoty 200 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Kwota ta może być zwiększona decyzją zarządu. Emisja odbyłaby się w ramach programu zakładającego zaoferowanie obligacji o wartości do 400 mln zł. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 5 lat od dnia emisji (PAP)

Powered by WPeMatico