Resort finansów skierował do konsultacji i uzgodnień projekt nowej Ordynacji podatkowej

21.07.2018, Warszawa (PAP) – MF skierowało do konsultacji i uzgodnień projekt nowej Ordynacji podatkowej. W projekcie przewidziano szereg nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi, a zarazem mają przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków. Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, planuje się, że nowa Ordynacja podatkowa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r (PAP)

Powered by WPeMatico