Opera Wrocławska planuje rozbudowę w formie partnerstwa publiczno-prywatnego

7.09.2018, Wrocław (PAP) – Opera Wrocławska rozpoczęła procedurę mającą na celu wybór partnera prywatnego, z którym wspólnie zamierza rozbudować budynek opery. Rozbudowa w formie partnerstwa publiczno-prywatnego miałaby rozpocząć się w 2020 roku. Opera Wrocławska jest w trakcie zbierania wniosków od partnerów prywatnych w celu wspólnej rozbudowy obiektu opery. Prywatny inwestor odpowiedzialny byłby m.in. za sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy opery o obiekt zaplecza technicznego (PAP)

Powered by WPeMatico