OFE, w ramach suwaka, przekazały do ZUS aktywa warte 716,46 mln zł – ZUS

14.03.2018, Warszawa (PAP) – Otwarte fundusze emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 716,46 mln zł w ramach tzw. suwaka – poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS. Jest to transfer marcowy, a przelewy są za luty. W lutym OFE otrzymały z ZUS 275,1 mln zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia 2013 r. przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki zgromadzone przez ubezpieczonego w OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie (PAP)

Powered by WPeMatico