NWZA Robyga zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz wycofaniu ich z obrotu

29.03.2018, Warszawa (PAP) – NWZA spółki Robyg zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – podalał Robyg w komunikacie. „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG (…) postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji spółki tj. 289.401.199 (…) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (10/100) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie” – napisano w komunikacie. „NWZ spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd do (…) podjęcia wszystkic (PAP)

Powered by WPeMatico