NIK: potrzebne unormowania prawne dot. rezerwatu Karpaty Wschodnie

12.03.2018, Warszawa (PAP) – Choć w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” prowadzone są działania związane z ochroną przyrody, to przez brak unormowań prawnych ochrona ta jest jedynie nieformalna – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w ogłoszonym w poniedziałek raporcie. Zadania Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” nie są wprost zdefiniowane prawnie, co utrudnia współpracę transgraniczną – wynika z kontroli działalności rezerwatu przeprowadzonej wspólnie przez Najwyższą Izbę Kontroli, Najwyższy Urząd Kontroli Słowacji oraz Izbę Obrachunkową Ukrainy (PAP)

Powered by WPeMatico