Livechat wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,44 zł na akcję

22.06.2018, Warszawa (PAP) – Zarząd Livechat Software uzyskał zgodę rady nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Łącznie na ten cel trafi 11,33 mln zł, czyli 0,44 zł na akcję – podała spółka w komunikacie. Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki to 16 lipca, a jej wypłata ma nastąpić 23 lipca 2018 roku. Spółka wypłaciła już zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 – w styczniu tego roku (PAP)

Powered by WPeMatico