Kraje UE i PE porozumiały się w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych

20.03.2018, Bruksela (PAP) – Państwa członkowskie i Parlament Europejski porozumiały się we wtorek w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych. Ograniczenie okresu delegowania ustalono na 12 miesięcy z możliwością wystąpienia o dodatkowe 6 miesięcy w określonych przypadkach. Po tym czasie pracownik delegowany zostanie objęty prawem pracy kraju przyjmującego. Porozumienie było negocjowane w imieniu krajów członkowskich przez bułgarską prezydencję w UE i musi jeszcze zostać formalnie zaakceptowane przez kraje UE w ramach Rady UE. Zmiany będą niekorzystne dla polskich firm (PAP)

Powered by WPeMatico