Kontrakty terminowe FW20: analiza techniczna przed sesją

Analizując przebieg wykresu kontraktów terminowych FW20 (FW20) o interwale tygodniowym nadal nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji technicznej pozostaje wydźwięk dywergencji negatywnej, z którą mamy do czynienia na oscylatorze RSI. Z tego punktu widzenia w przypadku kontynuacji spadków najbliższe wsparcia można będzie wyznaczyć na poziomach 2368 pkt. i 2285 pkt (InvestTracer.com)

Powered by WPeMatico