„Kolejne” podwyżki stóp proc. w związku z poprawą oceny wzrostu gosp. w USA – minutki Fed

21.02.2018, Nowy Jork (PAP) – Fed zdecydował w styczniu o dodaniu do komunikatu określenia „kolejne” w odniesieniu do podwyżek stóp procentowych w związku z poprawą perspektyw dla gospodarki USA – wynika z zapisów protokołu ze styczniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. „Członkowie FOMC zgodzili się, że umocnienie się krótkoterminowych perspektyw dla gospodarki zwiększyło prawdopodobieństwo, iż właściwym podejściem będzie stopniowe podnoszenie stóp procentowych” – napisano w protokole. „W związku z tym zgodzono się zaktualizować w komunikacie charakterystykę oczekiwań ewolucji ścieżki stó (PAP)

Powered by WPeMatico