KNF chce zmienić wielkość buforu innej instytucji o znaczeniu systemowym dla Banku Pekao

18.06.2018, Warszawa (PAP) – Komisja Nadzoru Finansowego chce nałożyć na Bank Pekao bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzykomw miejsce obecnego bufora w wysokości równoważnej 0,50 proc. tej kwoty – poinformował Pekao w komunikacie. KNF zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank Pekao (PAP)

Powered by WPeMatico