ExxonMobil wycofa się ze wspólnych projektów z Rosnieftem

1.03.2018, Warszawa (PAP) – Koncern ExxonMobil w 2018 r. rozpocznie wycofywanie się ze wspólnych projektów wydobywczych z rosyjskim Rosnieftem. Powodem jest zaostrzenie amerykańskich sankcji wobec Rosji. Firma poinformowała o tym w rocznym sprawozdaniu dla amerykańskiego regulatora. W latach 2013 i 2014 ExxonMobil i kontrolowany przez państwo Rosnieft utworzyły szereg wspólnych projektów, mających na celu poszukiwania i wydobycie ropy naftowej. Obie firmy współpracowały przy poszukiwaniach ropy na koncesjach Rosnieftu na morzach Karskim, Łaptiewów, Czukockim i Czarnym (PAP)

Powered by WPeMatico