Dla Buffeta jeszcze zbyt drogo

Styczniowo-lutowe tąpnięcie na Wall Street dodało życia dyskusji na temat adekwatności wyceny rynkowej amerykańskich spółek do realiów gospodarczych. Jeszcze na przełomie roku wyraźnie dominował pogląd o odpowiedniości cen akcji i osiąganych/prognozowanych wyników finansowych spółek (PWC)

Powered by WPeMatico