Apator szacuje, że zysk grupy w ’17 wyniósł 56,4 mln zł, a prognozował zysk 60-65 mln zł

9.02.2018, Warszawa (PAP) – Apator szacuje, że w 2017 roku jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 56,4 mln zł, podczas gdy w prognozie spółka zakładała wypracowanie 60-65 mln zł zysku – poinformowała spółka w komunikacie. Zgodnie z szacunkami spółki skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2017 roku 894,6 mln zł, a prognoza zakładała przychody na poziomie 900-950 mln zł. „Na poziom wyników finansowych Grupy Apator w 2017 r. wpływ miało wystąpienie zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami” – napisano w komunikacie (PAP)

Powered by WPeMatico