Amerykańscy emeryci budują podażowy nawis

Interesujące dane dotyczące finansowych zachowań amerykańskich emerytów i osób zbliżających się do wieku emerytalnego zostały opublikowane w mijającym tygodniu przez American Economic Association Papers and Proceedings. Z tego opracowania wynika, że w ciągu zaledwie dwóch dekad (ostatniej XX wieku i pierwszej XXI wieku) zdecydowanie wzrosło zadłużenie osób zbliżających się do wieku emerytalnego. Po pierwsze, w ujęciu wartościowym, gdzie wzrost wartości mediany kwoty zadłużenia sięgnął niemal 400% (licząc wg stałej wartości nabywczej dolara) w ciągu niespełna 20 lat (PWC)

Powered by WPeMatico