Akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) – Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowali o przeznaczeniu 92,34 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,2 zł na akcję, podała spółka. „19 czerwca 2018 r. zwyczajne walne zgromadzenie GPW (ZWZ GPW) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2017 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 92 338 400 zł, która stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki za rok obrotowy 2017, przypadającego akcjonariuszom GPW za rok 2017 i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzy (ISBnews)

Powered by WPeMatico