15 czerwca na rynku NewConnect zadebiutuje spółka Ultimate Games SA

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA Zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie informacyjnym, Spółka została założona w grudniu 2015 r. przez obecnego prezesa Spółki, p. Mateusza Zawadzkiego. W 2016 r. Spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay S.A., wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, który od października 2016 r. notowany jest na rynku regulowanym GPW. W początkowej fazie działalności Spółka działała pod nazwą Fishing Games sp. z o.o (GPW)

Powered by WPeMatico